۱۳۹۵ فروردین ۲۲, یکشنبه

شهلا ریاحی: با خبر درگذشت فردین، ضربه روحی شدیدی خوردم

فردین مثل پسرم بود با اینکه فاصله سنی زیادی نداشتیم. وقتی شنیدم قلب سلطان قلبها ایستاد، ضربه روحی شدیدی خوردم.
انگار واقعا فرزند خودم را از دست دادم هنوزم باورش برایم سخت است. فردین یک اتفاق بزرگ و تاریخی بود که برای سینمای ایران روی داد. وی با آمدنش مردم را به سینماها کشاند و به سلطه فیلم های خارجی پایان داد.
فردین روح جوانمردی ورزشکاری را به سینما آورد در فیلم ها درس گذشت، فداکاری و مردانگی داد و دقیقا در زندگی شخصی هم همینجور بود. وفادار به زندگی، همسر، فرزندانش، دوست و دستگیر مردمان تنگ دست بود.
زمان زیادی است که می گذرد و به مانند فردین نیامده، هزاران سال دیگر هم نخواهد آمد... سلطان قلبها تا ابد در قلب ها زنده و جاودان است.

زنده یاد فردین و شهلا ریاحی

هیچ نظری موجود نیست: