۱۳۹۳ بهمن ۴, شنبه

قدیما 65 - آگهی هواپیمایی هما | دربند سال 1340 | پوستر فیلم عزیز قرقی | ابراهیم گلستان | میدان یزد در زمان قاجار | امل ساین

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی هواپیمایی هما، دربند سال 1340، پوستر فیلم عزیز قرقی، ابراهیم گلستان، میدان یزد در زمان قاجار و امل ساین می باشد.


آگهی هواپیمایی هما

دربند سال 1340

پوستر فیلم عزیز قرقی

ابراهیم گلستان

میدان یزد در زمان قاجار

امل ساین

هیچ نظری موجود نیست: