۱۳۹۳ تیر ۶, جمعه

خاطره ها 374/ چرا هنرمند برجسته هند را تحویل نگرفتند؟

قدیمی ها – چاپ شده در یکی از مجله های قبل از انقلاب: از جمله هنرمندان برجسته ای که در جشن هنر امسال شرکت داشتند یکی «راوی شانکار» ستار نواز برجسته ی هندی بود، کسی که یهودی منوعین نوای شرقی را از او آموخته بود.
کسی که با اطلاع و معلومات خویش در امر موسیقی، زندگی را به احساس می آورد، ولی دریغ که برداشت صحیح و منصفانه از هنر این هنرمند توسط ریاست فستیوال بسیار اندک و ناچیز بود. هنگام قضاوت این شخص که یکی از گویندگان تلویزیون است «بالا جاندوا» را به عنوان بهترین هنرمند معرفی کرد. و شانکا را از نظر دور داشت آیا باید به اینگونه هنرمندی راارزیابی کرد و تمام جنبه های هنر او را فراموش نمود. ایا این شخص سابقه ای در شناسایی موسیقی سرزمین هند داشت، بهتر نبود از تنها کسی که در ایران با امر آشنایی دارد ومدت ها در موسیقی هند غور و تعمق نموده، دعوت می کردند که به داوری نشیند، از مهرپویا یعنی هنرمندی که چند سال  در مکتب شانکار تلعذ کرده. به هر حال دریغی است که انسان ارزش هنرمندی را نادیده می گیرند.


هیچ نظری موجود نیست: