۱۳۹۳ تیر ۷, شنبه

قدیما 46 - آگهی ماشین لباس شویی فیلیپس | فروشگاه های زنجیره ای کوروش | پوستر فیلم بوی گندم | محمدحسین شهریار | مرد دلاک در زمان قاجار | النور پارکر

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی ماشین لباس شویی فیلیپس، فروشگاه های زنجیره ای کوروش، پوستر فیلم بوی گندم، محمدحسین شهریار، مرد دلاک در زمان قاجار و النور پارکر می باشد.
آگهی ماشین لباس شویی فیلیپس

فروشگاه های زنجیره ای کوروش - خیابان پهلوی

پوستر فیلم بوی گندم

محمدحسین شهریار

مرد دلاک در زمان قاجار

النور پارکر

هیچ نظری موجود نیست: