۱۳۹۴ آذر ۴, چهارشنبه

عکس/ پاکت سیگارهایی که امروز نمی بینیم/ عکس هایی از پاکت سیگارهای قدیمی

قدیمی ها: در ادامه عکس هایی از پاکت سیگارهای قدیمی که دیگر جایی نمی توان دید، می بینید.


پاکت سیگار


پاکت سیگار 5 ستاره


پاکت سیگار آپادانا


پاکت سیگار زبده


پاکت سیگار زر


پاکت سیگار هما


پاکت سیگار اشنو


پاکت سیگار مهرگان


پاکت سیگار زرین


پاکت سیگار گلبرگ


پاکت سیگار قهرمان


پاکت سیگار هما ویژه


پاکت سیگار مهر


پاکت سیگار 21 آذز


پاکت سیگار گیلان


پاکت سیگار هما


پاکت سیگار فروردین


پاکت سیگار تیرتاش

هیچ نظری موجود نیست: