۱۳۹۴ آذر ۴, چهارشنبه

گزارش تصویری 2/ گزارش تصویری اختصاصی قدیمی ها از مراسم ختم رحیم معینی کرمانشاهی

قدیمی ها - محسن کارگر: مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی دیروز سه شنبه 3 آذر با حضور هنرمندان و دوستداران وی برگزار شد، در ادامه دومین گزارش اختصاصی قدیمی ها از این مراسم را می بینید.
فرستنده عکس: محسن کارگر

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

مراسم ختم زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی

هیچ نظری موجود نیست: