۱۳۹۴ مرداد ۳۰, جمعه

گزارش تصویری از حضور ناصر ملک مطیعی و نصرت الله وحدت در مراسم نویسندگان تئاتر

در ادامه گزارش تصویری از حضور ناصر ملک مطیعی و نصرت الله وحدت در چهاردهمین مراسم انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر می بینید.


ناصر ملک مطیعی و فرهاد آییش

مراسم انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر

مراسم انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر

ناصر ملک مطیعی، سروش صحت و فرهاد آییش

رامبد جوان و ناصر ملک مطیعی

مراسم انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر

مراسم انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر

نصرت الله وحدت

فرزاد حسنی، نصرت الله وحدت و محمد سریر

مراسم انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر

ناصر ملک مطیعی و فرهاد آییش

ناصر ملک مطیعی و فرهاد آییش


مراسم انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر


مراسم انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر


مراسم انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر

هیچ نظری موجود نیست: