۱۳۹۴ مرداد ۳۰, جمعه

تصاویری از فیلم یک جو غیرت

قدیمی ها - جعفر کشاورز: گزارش تصویری که در ادامه می بینید عکس هایی از فیلم یک جو غیرت به کار گردانی علی آزاد و با بازی هنرمندانی چون پوری بنایی، علی آزاد، کتایون، محسن مهدوی، احمد قدکچیان و... در سال 1351 می باشد.

پوستر فیلم یک جو غیرت

فیلم یک جو غیرت

علی آزاد

علی آزاد 

فیلم یک جو غیرت

فیلم یک جو غیرت

حسن رضایی

پوری بنایی

نادیا

فیلم یک جو غیرت

کتایون

فیلم یک جو غیرت

احمد قدکچیان

پوری بنایی

کتایون

علی آزاد

نادیا

نادیا 

پوری بنایی

آحمد قدکچیان 

پوری بنایی

فیلم یک جو غیرت

محسن مهدوی

پوری بنایی

پوری بنایی

فیلم یک جو غیرت 

محسن آراسته
فرستنده عکس ها: جعفر کشاورز

هیچ نظری موجود نیست: