۱۳۹۴ مرداد ۱۰, شنبه

خاطره ها 448/ سه شنبه دهم مرداد 1357 - مسئولین حادثه بیمارستان سینا شناخته شدند

قدیمی ها - چاپ شده در روزنامه اطلاعات، سه شنبه دهم مرداد 1357: دفاتر بیمارستان بررسی می شود تا یقین حاصل شود که فقط 11 نفر کشته شده اند.
به دنبال بازدید روز گذشته دادستان تهران و معاون وی از قسمت های فرو ریخته بیمارستان سینا امروز جلیلیان، معاون دادستان دستور داد تا کارشناس ویژه نظر خود را در مورد وضع ساختمان بیمارستان سینا اعلام دارد تا مسئولین این حادثه هر چه زودتر معرفی شوند.
دادستان تهران نیز دستور داد که پرونده این حادثه بطور فوق العاده مورد رسیدگی قرار گیرد تا مسئولین او تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
امروز گفته شد که اولین گزارش مربوط به حادثه بیمارستان سینا که منجر به  مرگ 11 نفر از از بیماران شده است از سوی بازرس مخصوص نخست وزیر به نخست وزیر داده شد و مسئولین حادثه معرفی شده اند با این حال رسیدگی به این امر هنوز ادامه دارد.
همچنین گفته شد ضمن رسیدگی به علل حادثه و شناسایی مسئولین این واقعه ناگوار دفاتر بیمارستان نیز رسیدگی می شود تا اطمینان حاصل گردد که بیماران مقتول از لحاظ مشخصات و تعداد دقیقا همان بود که اعلام شده.

سکوت شهرداری
در زمینه حادثه فرو ریختن سقف بیمارستان سینا خبرنگاران ما با درکتر علی آبادی، معاون شهردار پایتخت و مدیر کل شهرسازی مرکز نیز تماس گرفتند اما متاسفانه او از هرگونه اظهار نظر در این مورد خودداری نمود و اظهار کرد در این زمینه هر اطلاعی لازم بوده در اختیار رادیو قرار داده در صورتیکه با توجه به این مسئله که از طریق رادیو در ساعات وسط روز فقط گروه خاصی موفق به شنیدن اظهارات ایشان شده اند، این مسئله که نظر شهرداری در مورد ریزش سقف بیمارستان سینا چیست همچنان برای گروه کثیری در پرده ابهام باقی مانده است.

نمایی از بیمارستان سینا

نمایی از بیمارستان سینا

بریده روزنامه اطلاعات

هیچ نظری موجود نیست: