۱۳۹۴ شهریور ۸, یکشنبه

تصاویری به یاد ماندنی از باغ وحش قدیمی تهران

قدیمی ها - جعفر کشاورز: تصاویری که در ادامه می بینید، عکس هایی به یاد ماندنی از باغ وحش قدیمی تهران است.
این باغ وحش در خیابان پهلوی، روبروی پارک شاهنشاهی (ملت) بود.

باغ وحش قدیمی تهران

باغ وحش قدیمی تهران

باغ وحش قدیمی تهران

باغ وحش قدیمی تهران

باغ وحش قدیمی تهران

باغ وحش قدیمی تهران

باغ وحش قدیمی تهران

باغ وحش قدیمی تهران

باغ وحش قدیمی تهران

باغ وحش قدیمی تهران

باغ وحش قدیمی تهران

باغ وحش قدیمی تهران

باغ وحش قدیمی تهران

باغ وحش قدیمی تهران

باغ وحش قدیمی تهران

هیچ نظری موجود نیست: