۱۳۹۴ تیر ۱۸, پنجشنبه

آخرین دیدار استاد فضل الله توکل با استاد جلیل شهناز

قدیمی ها- پاشا پاشایی: استاد فضل الله توکل شش ماه قبل از فوت استاد جلیل شهناز، به دیدار ایشان رفتند و در آن روز برای ایشان ساز نواختند. زنده یاد استاد جلیل شهناز تحت تاثير نواختن ساز قرار گرفتند و اشك از چشم های ایشان جاری شد. یادش بخیر دیدار خاطره انگيزى بود. جهانشاه برومند، جلیل شهناز، پاشا پاشایی و فضل الله توکل

 جلیل شهناز، پاشا پاشایی و فضل الله توکل
 پاشا پاشایی، جلیل شهناز و فضل الله توکل

هیچ نظری موجود نیست: