۱۳۹۴ خرداد ۱۷, یکشنبه

انتشار کتاب مرتضی احمدی با ترانه های بیشتر

ویراست دوم کتاب «کهنه های همیشه نو» (ترانه های تخت حوضی) با گردآوری مرتضی احمدی با 40 ترانه افزوده منتشر شد.

به گزارش بانی فیلم، این کتاب که در سال 92 به چاپ نهم رسیده ویراست دومش بعد از درگذشت مرتضی احمدی انتشار یافته است. ترانه های عروسی، ضربی های سرگرم کننده، ضربی های طنز اجتماعی و ترانه های شادی بخش سنتی بخش های مختلف این کتاب هستند.
بخشی از پیش  گفتار کتاب: این کتاب مجموعه ای است فراهم  آمده از اشعار ترانه هایی که در نمایش های شادی آور موسوم به «تخت حوضی» (یا «روحوضی») اجرا می شده است. همچنین نُت های تنظیمی برخی از ترانه ها، واژه نامه توضیحی مربوط به اصطلاحاتِ هنر تخت حوضی و نیز عکس برخی از هنرمندان قدیمی به پیوست کتاب آمده است.
در اواخر دوران قاجار کارِ نمایش در خانه ها به تدریج گسترش یافت و مردم عادی نیز برای جشن های خود - از قبیل جشن عروسی، ختنه سوران و... - گروه های نمایشی را به خانه دعوت می کردند. صحنه نمایش در این خانه ها حوضِ وسط حیاط بود که روی آن را با تکه های بزرگ تخته می پوشاندند و روی تخته ها قالی یا گلیم می انداختند... نام تخت حوضی یا روحوضی نیز به همین سبب به اینگونه نمایش ها اطلاق شد.
«کهنه های همیشه نو» در 237 صفحه با شمارگان 2200 نسخه و قیمت 19 هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است.

هیچ نظری موجود نیست: