۱۳۹۳ آذر ۲۶, چهارشنبه

شهرام ناظری: تکلیف هنر هنوز معلوم نیست

برخورد با کنسرت های موسیقی همیشه بوده و هست. علت آن را هم می توان این دانست که موسیقی تکلیفش معلوم و مشخص نیست.

شهرام ناظری در گفتگویی کوتاه با ایلنا؛ ارزیابی مختصری از وضعیت فرهنگی و هنری کشور به ویژه در عرصه موسیقی داشت.
این خواننده گفت: چند و چون فضای هنری کشور را به راحتی نمی توان ارزیابی کرد و زمان نیاز است تا بتوان به ارزیابی مشخصی پرداخت.


شهرام ناظری

ناظری با اشاره به اینکه موسیقی در ایران همیشه مشکل داشته و دارد؛ می گوید: در حال حاضر در فضای جدید فکری که با انتخاب حسن روحانی در کشور به وجود آمده؛ باید منتظر ماند تا دولت جدید جا بیافتد و آن موقع می توان نظر قطعی داد.
ناظری؛ مشکل مجوزهای موسیقی در ایران را مساله ای همیشگی می داند. با این حال به این موضوع هم اشاره می کند که در شرایط فعلی وضعیت مجوزها بهتر شده و بوی بهتری به مشام می رسد اما برای اینکه بتوان راجع به فضای کنونی اظهارنظر کرد؛ کمی نیاز به زمان است.
او پیرامون برخوردهای اخیری که در ارتباط با مجوزها صورت می گیرد با اشاره به اینکه برخورد با کنسرت های موسیقی در دولت جدید کمتر شده؛ گفت: این برخوردها همیشه هست و بوده و علت آن را می توان این دانست که موسیقی تکلیفش معلوم و مشخص نیست و به طور کلی هنوز تکلیف هنر معلوم نیست.

هیچ نظری موجود نیست: