۱۳۹۳ دی ۴, پنجشنبه

دیدنی ها 412 - ثریا قاسمی، فرزانه داوری، نعمت الله گرجی و حمیده خیر آبادی | شهناز تهرانی و احمد آزاد | فرهاد حمیدی | منوچهر سخایی

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون ثریا قاسمی، فرزانه داوری، نعمت الله گرجی و حمیده خیر آبادی، شهناز تهرانی و احمد آزاد، فرهاد حمیدی و منوچهر سخایی می باشد.


 ثریا قاسمی، فرزانه داوری، زنده یادان نعمت الله گرجی و حمیده خیر آبادی

 شهناز تهرانی و احمد آزاد

 زنده یاد فرهاد حمیدی

زنده یاد منوچهر سخایی

هیچ نظری موجود نیست: