۱۳۹۳ مهر ۳۰, چهارشنبه

آربی اوانسیان کیست؟

کتاب دو جلدی تئاتر و سینمای آربی اوانسیان از ورای نوشته ها، گفتگوها و عکس ها با پیش گفتاری از پیتر بروک توسط انتشارات «روزنه» منتشر شد.

به گزارش ایسنا، این کتاب هزار صفحه ای حاصل یک دهه پژوهش، گردآوری و تدوین مجید لشکری است که از طریق رویارویی گفته ها، نوشته ها و عکس های گردآوری شده و همچنین مطالب تاریخی به جا مانده به شکلی گسترده، به تئاتر و سینمای آربی اوانسیان می پردازد.
جلد اول شامل رویدادنگاری زندگی و فعالیت های هنری، فرهنگی اوست و همچنین از طریق گفتگوی مولف با آربی اوانسیان، بازیگران و همکارانش و نوشته های آنها و گفته هایی از صاحبنظران، کارهای تئاتری و سینمایی این هنرمند بررسی شده است.
در جلد دوم نیز نمونه هایی از نوشته ها و گفتگوهای آربی اوانسیان و همچنین نمونه هایی از نقدها و نظرهای مندرج در مطبوعات درباره کارهایش گردآوری و تدوین شده است. این جلد با فهرست کاملی از مطالب چاپ شده به زبان فارسی و فهرست هایی دیگر و همچنین پی گفتاری از آربی اوانسیان، پایان می یابد.
آربی اونسیان یکی از هنرمندان آونگارد سینما و تئاتر ایران در سال های پیش از انقلاب است که سال هاست در خارج از کشور به سر می برد و در سال های اخیر به ایران هم آمده است.

هیچ نظری موجود نیست: