۱۳۹۳ خرداد ۱۰, شنبه

قدیما 42 - آگهی ودکای شبنم | باغ ارم شیراز | پوستر فیلم فراشباشی | ادوارد زهراییان | سه چرخه های قدیمی | کیم نواک

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی ودکای شبنم، باغ ارم شیراز، پوستر فیلم فراشباشی، ادوارد زهراییان، سه چرخه های قدیمی و کیم نواک می باشد.
آگهی ودکای شبنم

باغ ارم شیراز دهه 50

پوستر فیلم فراشباشی

ادوارد زهرابیان طراح لوگوی هواپیمایی هما، برترین لوگوی خطوط هوایی جهان

نوعی تفریح اعیان با سه چرخه های قدیمی

کیم نواک

هیچ نظری موجود نیست: