۱۳۹۳ فروردین ۳۱, یکشنبه

خاطره ای خواندنی از «بهار»

اول اردیبهشت ماه سال روز درگذشت محمدتقی بهار معروف به ملک الشعرا بهار است؛ شاعری که پرویز ناتل خانلری او را آخرین ادیب بزرگ ایران می داند.

به گزارش ایسنا، پرویز ناتل خانلری ملک الشعرا بهار را آخرین «ادیب بزرگ» ایران می داند و در این باره می گوید: به نظر من بهار آخرین «ادیب بزرگ» ایران بود. «ادیب» تعریف جامع الاطرافی است که در نزد قدما متداول بوده برای معرفی کسانی که در کلیه «علوم ادبی» به مرحله کمال می رسیده اند در مقابل فقیه و حکیم که به علمای علوم نقلی و عقلی گفته می شده. این که می گویم بهار آخرین ادیب بزرگ ایران بود از آن جهت است که او تمام دانش های ادبی قدیم را در خدمت ذوق و استعداد شاعری خود گرفته بود و به اصطلاح به علم خود عمل می کرد و نشان می داد که خوانده هایش را در میدان آزمایش به کار گرفته و با نهایت استادی موفق شده است. در میان استادان خود، ما ادبایی مانند آقایان همایی و فروزانفر داشتیم، اما من به جرأت در مورد مرحوم بهار کلمه «ادیب بزرگ» را به کار می برم.
خانلری در گفت وگویی با صدرالدین الهی که در کتاب «نقد بی غش» منتشر شده، همچنین خاطره ای قابل تأمل از دوران وزارت محمدتقی بهار بیان می کند: «در نخستین کنگره  نویسندگان ایران که در خانه «وُکس» به همت انجمن فرهنگی ایران و شوروی تشکیل شد، کنگره در دوره دوم نخست وزیری قوام السلطنه بعد از شهریور 20 و در جریان داد و ستدهای قضیه آذربایجان بود و قدرت کامل حزب توده و صف بندی به قول شما امروزی ها کهنه و نو در مقابل هم. بهار وزیر فرهنگ بود و در روز افتتاح کنگره صحبت بسیار کوتاه اما جالبی کرد. در کنگره دو سخنرانی سر و صدای زیادی راه انداخت. یکی من که درباره نثر معاصر فارسی صحبت کردم، و دیگری احسان طبری که در حقیقت به عنوان نقد بر صحبت من، مسأله نقد ادبی را مطرح ساخت. خانم دکتر فاطمه سیاح هم، که یک زن نمونه در شناخت مسائل ادبی و یک سخنور برجسته بود، حرف هایی داشت و گفت. در فاصله صحبت ها، در وقت صرف چای، طبری که در حقیقت بیان کننده اعتقادات ادبی حزب توده و طراح راه ادبیات به حساب می آمد، ناگهان به چنگ خانم سیاح افتاد. مرحوم بهار ایستاده بود و گروه معدودی دورش بودند. خانم سیاح به طبری که می خواست یک تأییدیه از بهار در مورد حرف هایش بگیرد، پرید، خیلی هم سخت و اشاره کرد که تمام موضوع صحبت طبری و مفاهیم آن چکیده تزهای اخیر شوروی است در مورد ادبیات و این که چطور باید ادبیات را هدایت کرد. من دقایق این صحبت را به یاد ندارم، فقط به خاطرم هست که طبری کم کم کوتاه آمد و خاموش شد و خانم سیاح هم که با وجود گرفتاری خاص و عصبیت شدید بلند بلند حرف می زد و تقریبا می خواست بگوید که این سروصداها هدایت شده است، او را ول نمی کرد. طبری بسیار مؤدب و سنجیده بود، اما در مقابل استدلال های خانم سیاح و نام مأخذی که او پشت سر هم به روسی ذکر می کرد، کاملا عاجز مانده بود. وضعیت بسیار سختی پیش آمده بود. بهار، هم رییس کنگره بود و هم وزیر فرهنگ و هم دوست قوام السلطنه و هم مهمان انجمن فرهنگی ایران و شوروی.
بالأخره خوب یادم است که وقتی خانم سیاح به او گفت: جناب آقای ملک الشعرا، آخر شما هم یک چیزی بگویید همین طور که نمی شود این آقایان ادبیات فارسی را خراب کنند. بهار به عصایش تکیه داد و گفت:  خانم، اگر قرار بود ادبیات فارسی با کنگره ای که من رییس آن هستم و آقایان مدعوینش خراب یا آباد شود، ما حالا یا مستعمره روس بودیم یا تحت الحمایه انگلیس. دلواپس نباشید این آقای جوان هم وقتی به سن ما رسیدند آرام تر و پخته تر درباره لزوم تجدد ادبی سخنرانی خواهند کرد.
محمدتقی ملک الشعرای بهار روز 16 آبان ماه 1265 در محله  سرشور مشهد به دنیا آمد و در نخستین روز اردیبهشت ماه سال 1330 درگذشت. او در زمینه های گوناگون ادبی از جمله شعر، نویسندگی، ترجمه و تحقیق به فعالیت پرداخت. از مهم ترین کارهای بهار می توان به تصحیح و تحشیه دو متن مهم «تاریخ سیستان» و «مجمل التواریخ و القصص»، تألیف «سبک شناسی نثر فارسی» (در سه جلد)، مجموعه ای از اشعار (در دو جلد)، «دستور زبان فارسی»، «تاریخ احزاب سیاسی ایران»، «دروس دانشکده ادبیات»، «رساله در شرح حال مانی»، «احوال فردوسی»، «احوال محمد حریر طبری»، «یادگار زریران» و «نیرنگ سیاه یا کنیزان سفید» (رمان)، تصحیح و ترجمه «تاریخ طبری» و «جوامع الحکایات» عوفی اشاره کرد.

هیچ نظری موجود نیست: