۱۳۹۲ اسفند ۹, جمعه

انتشار کتابی به یاد محمد نوری

سیروس نیرو از انتشار مجموعه شعر «مینا» به یاد محمد نوری خبر داد.

این شاعر پیشکسوت به ایسنا، گفت: یک مجموعه شعر با نام «مینا» و به یاد مرحوم محمد نوری خواننده فقید آماده انتشار کرده ام که به زودی منتشر خواهد شد.
شعرهای این مجموعه حدود 300 شعر نیمایی است که در واقع شعرهای انتخابی ام از مجموعه  شعرهای پیش تر منتشرشده  هستند و قرار است تا پایان اسفندماه از سوی انتشارات سحر به چاپ برسد.
سیروس نیرو درباره دلیل انتخاب نام «مینا» برای این مجموعه شعر گفت: مینا نام همسر محمد نوری است که من حدود 60 سال با این هنرمند دوست بودم.
این شاعر پیشکسوت همچنین درباره انتشار دیگر کتاب های خود گفت: در این چندساله در واقع من ممنوع القلم بودم و همین مسأله باعث شد که مجبور شوم کتاب «نیما»ی خود را به یک ناشر بفروشم که در آن جا هم هنوز نتوانسته منتشر شود. کتاب حافظ هم در حدود سال 89 چاپ شد، اما بدون این که چیزی به ما بگویند آمدند و آن را از چاپخانه جمع کردند و بردند. البته هنوز به انتشار این کتاب امیدوار هستم.
سیروس نیرو همچنین گفت، تصحیح «پنج گنج» نظامی را آماده چاپ دارد. «سحر»، «رود»، «جاده»، «بهار از پنجره»، «از کودتا تا انقلاب»، «با تهاجم باد»، «مینیاتورهای ایرانی»، «از نحلس تا گرمگاه»، «عشق ات رسد به فریاد» و «ردپا» از مجموعه های شعر منتشر شده این شاعرند.

هیچ نظری موجود نیست: