۱۳۹۲ بهمن ۹, چهارشنبه

پیش درآمدها و رنگ های علی اکبر خان شهنازی کتاب می شود

کتاب «خروش ماندگار» مجموعه ای است از پیش درآمدها و رنگ های ساخته شده علی اکبر شهنازی که توسط علیرضا بنایی برای ساز سنتور تنظیم، تدوین و نگارش شده است.

به گزارش ایسنا، نگارش نت این مجموعه توسط هیلا فیض پور صورت گرفته و توسط انتشارات چکاد هنر به علاقه مندان سنتور و موسیقی ایرانی عرضه می شود.
علی اکبر شهنازی از نوازندگان بنام و صاحب سبک تار و موسیقی ایرانی  بود که در سال 1276 دیده به جهان گشود. پدربزرگش علی اکبر فراهانی مشهور به جناب میرزا از برجسته ترین نوازندگان دربار ناصرالدین شاه بود که پس از صدها سال بر روی موسیقی ملی ایران کارهای مدون بسیاری انجام داد.
شهنازی فرزند آقا حسینقلی بود و عمویش میرزا عبدالله هر دو از نوازندگان برجسته و صاحب سبک تار بودند و ردیف هر یک از این بزرگان مرجعی است برای هنرجویان موسیقی ایرانی در سراسر جهان. استاد شهنازی که آخرین بازمانده از خاندان فراهانی است، نغمات و آهنگ های بسیاری ساخت و در ساخت پیش درآمد شهره بود.
شهنازی از سال 1345 تا 1350 ردیف های دستگاهی موسیقی ایرانی را با روایت خویش ضبط کرد که جزیی از گنجینه های موسیقی ملی ایران محسوب می شود. شهنازی در سال 1363 در سن 87 سالگی دیده از جهان فرو بست.
همچنین مقدمه این کتاب به قلم مسعود شناسا از نوازندگان برجسته ساز سنتور است. وی در مقدمه کتاب به توضیحاتی در مورد ارزش نگارش آثار موسیقی و مکتوب کردن آنها پرداخته است و در ادامه توضیحاتی در مورد ویژگی های مکتب استاد علی اکبر شهنازی ارائه داده است.
پیش درآمد و رنگ شور، پیش درآمد و رنگ ابوعطا، پیش درآمد و رنگ بیات ترک، پیش درآمد و رنگ افشاری، پیش درآمد و رنگ دشتی، پیش درآمد سه گاه و رنگ سه گاه، پیش درآمد و رنگ همایون، پیش درآمد و رنگ اصفهان، پیش درآمد و رنگ چهارگاه و پیش درآمد و رنگ ماهور از قطعات نگارش شده در کتاب خروش ماندگار است.

هیچ نظری موجود نیست: