۱۳۹۴ دی ۲, چهارشنبه

کتابی از داوود رشیدی منتشر شد

جلد دوم کتاب مجموعه آثار نمایشی داوود رشیدی منتشر شد. این کتاب با عنوان «بازی کشتار و چند نمایشنامه دیگر» به کوشش محمدعلی منصوری و علی رضایی راد در نشر افراز منتشر شده است.
این بازیگر پیشکسوت درباره کتاب‌هایش که جلد اول آن دو سال گذشته رونمایی شد به ایسنا گفته بود: آقای منصوری چهار، پنج سال است که مشغول آماده کردن این کتاب‌ها هستند. یک جلد بیرون آمده که مربوط به نمایشنامه‌هایم است.
جلد دوم هم که مربوط به نمایش‌هاست آماده شده و سومی مربوط به نمایش «در انتظار گودو» است. جلد چهارم هم مربوط به زندگی تئاتری است که صحبت‌ها کامل شده و باید آماده شود که امیدوارم زودتر این اتفاق بیفتد.

داوود رشیدی

هیچ نظری موجود نیست: