۱۳۹۴ آبان ۹, شنبه

قدیما 84 - آگهی رستوران کوچینی | میدان انقلاب | پوستر فیلم فردا روشن است | ناصر حجازی | محمدرضا پهلوی و فرح پهلوی هنگام تولد رضا پهلوی | آلفرد هیچکاک

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی دانسینگ رستوران کوچینی، میدان انقلاب تهران در سال 1343، پوستر فیلم فردا روشن است، ناصر حجازی، لحظه خروج محمدرضا پهلوی و فرح پهلوی پس از تولد رضا پهلوی از بیمارستان و آلفرد هیچکاک می باشد.

آگهی دانسینگ رستوران کوچینی

میدان انقلاب تهران (میدان 24 اسفند سابق) در سال 1343

پوستر فیلم فردا روشن است

زنده یاد ناصر حجازی

لحظه خروج محمدرضا پهلوی وشهبانو فرح پهلوی پس از تولد رضا پهلوی از بیمارستان در آبان ماه 1339

آلفرد هیچکاک

هیچ نظری موجود نیست: