۱۳۹۴ مرداد ۷, چهارشنبه

دیدنی ها 464 - محمدعلی فردین | ایرن | هایده و ارحام صدر | عهدیه

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون محمدعلی فردین، ایرن، هایده و ارحام صدر و عهدیه می باشد.
زنده یاد محمدعلی فردین

زنده یاد محمدعلی فردین


زنده یاد ایرن


زنده یادان هایده و ارحام صدر

عهدیه

هیچ نظری موجود نیست: