۱۳۹۴ خرداد ۲۰, چهارشنبه

دیدنی ها 449 - عارف، ناصر چشم آذر، پرویز قریب افشار، نسرین، رامش و منوچهر سخایی | ایرج | پژوهان | پریسا

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون عارف، ناصر چشم آذر، پرویز قریب افشار، نسرین، رامش و منوچهر سخایی، ایرج، پژوهان و پریسا می باشد.

ایستاده:عارف، ناصر چشم آذر و پرویز قریب افشار
نشسته: نسرین، رامش و زنده یاد منوچهر سخایی

ایرج (حسین خواجه امیری)
 
 پژوهان

پریسا

هیچ نظری موجود نیست: