۱۳۹۳ آبان ۳, شنبه

مرتضی احمدی با «پیش پرده و پیش پرده خوانی» به کتاب فروشی ها آمد

«پیش پرده و پیش پرده خوانی» نام تازه ترین کتابی است که از مرتضی احمدی منتشر شده است.

به گزارش هنرآنلاین، انتشارات ققنوس کتابی با عنوان «پیش پرده و پیش پرده خوانی» از مرتضی احمدی منتشر کرده است. این کتاب شامل متن شعرها، نت های تنظیمی برخی ترانه ها و ضمیمه عکس هاست که تهیه و تنظیم نت های آن بر عهده بهرنگ بقایی بوده است.
مرتضی احمدی درباره تولد پیش پرده می نویسد: آنچه از گذشته به ما رسیده، ترانه های مبارک باد، حاجی فیروز و فرار محمدعلی شاه است که در کتاب کهنه های همیشه نو صفحات 16،72 و 143 چاپ شده. با تمام بررسی ها سازندگان اشعار طنزگونه و فکاهی و آهنگ ها و زمان آن ها شناخته شده و نمی توان نام کسی را به زبان آورد و نشانی از آن ها در بایگانی هنر بی صدا و خاموش گذشته خودمان جست وجو کرد.


مرتضی احمدی

در کوران انقلاب مشروطه ابوالقاسم عارف قزوینی (1255-1312) شاعر ملی و پرآوازه ایران ترانه های بسیاری ساخته که اشعار و آهنگ های آن ها را خود می گفته و همراه تار می خوانده. وی گام مثبت و ارزشمندی در این رشته برداشته است.
مرتضی احمدی همچنین در ادامه از میرزا علی اکبر خان شیدا و استاد جواد بدیع زاده نام می برد و بدیع زاده را اولین هنرمندی می داند که در این زمینه «حق انکار نشدنی ای بر گردن این هنر عامه پسند داشته» است.
همچنین در پشت جلد این کتاب می خوانیم: در اواخر دوران قاجار و آغاز دوران پهلوی، به ویژه تحت تاثیر انقلاب مشروطه، جامعه ای آگاه تر پدید آمد و قلم به دستانی از توده مردم پا به عرصه نهادند. به این ترتیب در زمینه ترانه های طنز و فکاهی، همزمان با اوج آهنگسازی، حرکتی خودجوش آغاز شد.
ترانه هایی که در این دوران ساخته شد، سلف پیش پرده های بعدی بودند و به درستی می توان گفت پیش پرده ها که جامعه رنج دیده و غم گرفته آن روزگار را مجذوب خود کرد، نشات گرفته از این ترانه ها بودند. پیش پرده صدای جامعه رنج کشیده، آوای مردم پاکباخته کوچه و بازار بود و هراس دستگاه های امنیتی رژیم را از روشنگری هر چه بیش تر اکثریت مردم در پی داشت.

هیچ نظری موجود نیست: