۱۳۹۳ شهریور ۱۴, جمعه

عکس / مد و مدل گرایی در ایران قدیم

مجموعه که در ادامه می بینید، تحت عنوان «مد و مدل گرایی در ایران قدیم» به جنبه مدل گرایی در عکاسی قدیم ایران حدودا در هشتاد سال پیش اشاره دارد.

جنبه ای که نشانه های آن را به وفور می توان در ساختار اجتماعی ایران مشاهده کرد.
به گزارش ویوان نیوز، این مجموعه عکس ها مربوط به سال های 1920 تا 1950 است که توسط پریسا دامندان جمع آوری شده و در کتابی منتشر گردیده است.


مد و مدل گرایی در ایران قدیم


مد و مدل گرایی در ایران قدیم


مد و مدل گرایی در ایران قدیم


مد و مدل گرایی در ایران قدیم


مد و مدل گرایی در ایران قدیم


مد و مدل گرایی در ایران قدیم

هیچ نظری موجود نیست: