۱۳۹۳ مهر ۴, جمعه

همه چیز درباره رقص باباکرم

«ایران زمین من» نوشت: هایده کیشی پور، استاد رقص ایرانی داستان بابا کرم را اینطور تعریف می کند: داستان بر می گردد به زمان رضا شاه...

یکی از این خانم های شازده، باغبان مسنی داشت به نام بابا کرم. هر وقت خانم به باغ می آمد باغبان را صدا می کرد: بابا کرم چطوری؟ این باغبان به تدریج عاشق این خانم می شود و بعد از مدتی که خانم به فرنگ سفر می رود، بابا کرم از عشق اون می میرد.
همین می شود که در اذهان مردم بابا کرم به عنوان یک مرد عاشق شکل می گیرد و آن رقص هم در آن زمان نشان دهنده حرکات یک مرد عاشق بوده در واقع بابا کرم از نمادهای نشان دهنده عشق مرد ایرانی به معشوقه اش هست.


رقص بابا کرم

رقص بابا کرم بازمانده از دهه ۱۳۲۰ و از رقص های به اصطلاح کوچه بازاری و تخته حوضی است که بسیار مورد محبوبیت قرار گرفته است. در میان رقص های فلوکلور ایرانی، رقص باباکرم ویژگی های خاصی دارد و منحصرا توسط مردان اجرا می شود. در بابا کرم از رقص شانه و کمر استفاده می شود و رقاص لباس سیاه و سفید جاهلی بر تن می کند و معمولاً لنگی را بر گردن آویزان کرده و از آن در طول اجرای رقص استفاده می کند.
رقص بابا کرم بازمانده از دهه 1320 شمسی و از رقص های به اصطلاح کوچه بازاری و تخته حوضی است که بسیار مورد محبوبیت قرار دارد.

هیچ نظری موجود نیست: