۱۳۹۳ شهریور ۱۵, شنبه

قدیما 55 - آگهی ادوکلن تیدورا | تهران، خیابان سپه | پوستر فیلم از فریاد تا ترور | ابوالحسن صبا | شیراز، دروازه اصفهان | میتزی گلوریا

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی ادوکلن تیدورا، تهران خیابان سپه، پوستر فیلم از فریاد تا ترور، ابوالحسن صبا، شیراز دروازه اصفهان و میتزی گلوریا می باشد.
آگهی ادوکلن تیدورا

تهران، خیابان سپه، دهه 40

پوستر فیلم از فریاد تا ترور

ابوالحسن صبا به همراه خانواده

شیراز، دروازه اصفهان اواخر دهه 30

میتزی گلوریا

هیچ نظری موجود نیست: