۱۳۹۳ شهریور ۱۷, دوشنبه

دیدنی ها 386 - فردین | هوشمند عقیلی و جهانبخش پازوکی | پوران | مزار سوسن

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون محمد علی فردین، هوشمند عقیلی و جهانبخش پازوکی، پوران و مزار سوسن می باشد.


 زنده یاد حمد علی فردین

 هوشمند عقیلی و جهانبخش پازوکی

 زنده یاد پوران

مزار زنده یاد سوسن

هیچ نظری موجود نیست: