۱۳۹۳ فروردین ۱۵, جمعه

دیدنی ها 339 - بهروز و چنگیز وثوقی | فریبا خاتمی | جهانگیر غفاری | امیر رسایی

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون بهروز وثوقی و چنگیز وثوقی، فریبا خاتمی، جهانگیر غفاری و امیر رسایی می باشد.

بهروز وثوقی و چنگیز وثوقی


فریبا خاتمی


جهانگیر غفاری


امیر رسایی

هیچ نظری موجود نیست: