۱۳۹۴ شهریور ۱۸, چهارشنبه

سعید پورصمیمی: چه بلایی سر جوانان مستعد در حرفه بازیگری آمده است؟

پورصمیمی با اشاره به هنر بازیگری در عرصه سینما و تئاتر گفت: حرفه بازیگری در سال های اخیر در سینما و تئاتر ایران ترقی کرده است.
وی گفت: بازیگران جوان با سواد و بسیار مستعد شده اند ولی متاسفانه بیهوده می چرخند و باطل می گردند و فقط وقت تلف می کنند و جالب این است که نابازیگران فعال تر شده اند تا جایی که صنف نابازیگران درست شده است که من دلیل تشکل های این چنین را نمی دانم. البته این موضوعات را برای خودم نمی گویم چون هم وضع مالی خوبی دارم و هم کارهای خودم را در سینما و تئاتر به انجام رسانده ام اما سوالم این است تا زمانی که به دنبال نابازیگران هستیم چه بلایی سر جوانان مستعد در حرفه بازیگری می آید؟
وی در پایان صحبت های خود گفت: بعید نیست با وجود صنف نابازیگران، صنف ناکارگردان ها و ناتماشاگران نیز ایجاد شود. در دوره ای از تاریخ سینمای ایران با تماشاگرانی روبرو بودیم که سینما می رفتند و درباره فیلم ها بحث می کردند اما این روزها با افرادی در جامعه برخورد می کنم که به معنای مطلق بی سواد هستند و من در مواجهه با آنها بسیار افسوس می خورم و معتقدم ناتماشاگر بارآورده ایم.

هیچ نظری موجود نیست: