۱۳۹۴ مرداد ۱۶, جمعه

عکس/ محله ثروتمندان در تهران قدیم

در نقشه های به جا مانده از روزگار قاجار - برزین 1258 - چهار محله عودلاجان، چالمیدان، بازار و سنگلج قید شده است.

بعدها محله های ارک و دولت به آن چهار محله اضافه شدند و وجه تمایز این دو محله جدید، آن بود که اربابان قدرت و زورمداران روزگار در این دو محله در میان باغ های وسیع زندگی می کردند و هرگز تراکم جمعیت محله هایی چون سنگلج، چالمیدان و بازار را نداشتند.
در این محله ها، از کوچه های تنگ، باریک و دراز خبری نبود و سکنی گزینی افراد سرشناسی همچون میرزا یوسف مستوفی الممالک و تصرف اراضی وسیع در قسمت شمالی تهران آن روزگار محله هایی چون بهجت آباد، یوسف آباد و حسن آباد شکل گرفتند.


محله ثروتمندان در تهران قدیم

هیچ نظری موجود نیست: