۱۳۹۴ شهریور ۴, چهارشنبه

تصاویری از فیلم شکوه قهرمان

قدیمی ها - جعفر کشاورز: گزارش تصویری که در ادامه می بینید عکس هایی از فیلم شکوه قهرمان به کارگردانی محمد زرین دست و با بازی هنرمندانی چون فرخ ساجدی، محمد زرین دست، نیلوفر، آنوش، همایون بهادران و... در سال 1348 می باشد.


پوستر فیلم شکوه قهرمان

فرخ ساجدی

نیلوفر

محمد زرین دست و ایران قادری

محمد زرین دست و نیلوفر

همایون بهادران

محمد زرین دست و نیلوفر


آنوش

آنوش، محمد زرین دست و فرخ ساجدی

فیلم شکوه قهرمان

فرخ ساجدی

نیلوفر


آنوش

ایران قادری


نیلوفر


نیلوفر

ایران قادری

آنوش

فرخ ساجدی

محمد زرین دست

محمد زرین دست


هاله

محمد زرین دست

جلال پیشواییان

نیلوفر

محمد زرین دست و نیلوفر

فرستنده عکس ها: جعفر کشاورز

هیچ نظری موجود نیست: