۱۳۹۴ شهریور ۲, دوشنبه

یادداشت جعفر والی بر یک رپرتوار خیریه: تنهایتان نمی گذاریم

جعفر والی بازیگر پیشکسوت تئاتر در حمایت از برگزاری رپرتوار خیریه ای که به نفع هنرمندان بیمار برگزار می شود یادداشتی نوشته و در آن از حمایت نشدن هنرمندان و قدر نگذاشتن بر آنها سخن گفته است.
به گزارش مهر، جعفر والی در حمایت از برگزاری رپرتوار نمایشنامه خوانی گروه تئاتر «گیتی» که به نفع هنرمندان بیمار تئاتر هر شب ساعت ۲۱ در تالار چهارسو در حال برگزاری است، یادداشتی را منتشر کرد.
وی در این یادداشت آورده است: خوش روزگاری ست، نه پناهی و نه سرپناهی؛ نه حامی و نه حمایتی. رها شده در این برهوت، نشسته ایم؛ ناچاریم که باز به خود برگردیم. دریافته ایم که کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من. ناچاریم که در این تنگنا و تنگدستی، خود سایه سار خود باشیم و دست به سوی علاقمندان خود دراز کنیم تا شاید کَرم و حمایت آنان چاره ساز باشد. دعوتشان کردیم که بیایند به مکانی که برای ما باارزش است. بیایند که بشنوند و ببینند که دوست داشتیم که چه بگوییم و چه نمایش هایی را اجرا کنیم. می خواهیم به بیماران هنرمند تئاتر و مستمندان کمک کنیم. گفته اند که هنرمند هر جا نشیند، قدر بیند و در صدر نشیند. ما در این زمانه نه قدری داریم و نه صدری. آشفته حالانی هستیم، دم فروبسته، زمانه  خود را به تماشا نشسته ایم و نگران که فردا چه بازی کند روزگار؛ در حالی که ما عمری روزگاران فردا را در نمایش خود نمایش می دادیم.
روح الله جعفری به همراه گروه تئاتری اش «گیتی» گرد هم آمده اند تا بدین طریق راهی بیابند به دل های مهربان برای کمک به هنرمندان بیمار تئاتر به هنگام بیماری و نداری. دوستان، بدانید در این حرکت، ما تنهایتان نمی گذاریم.

جعفر والی

هیچ نظری موجود نیست: