۱۳۹۴ مرداد ۱۱, یکشنبه

تصاویری از فیلم مهدی فرنگی

قدیمی ها - جعفر کشاورز: گزارش تصویری که در ادامه می بینید عکس هایی از فیلم مهدی فرنگی به کار گردانی محمدرضا فاضلی و با بازی هنرمندانی چون محمدرضا فاضلی، منصور سپهرنیا، هاله، علی آزاد، حمیده خیرآبادی و... در سال 1353 می باشد.


پوستر فیلم مهدی فرنگی 

فیلم مهدی فرنگی 

فیلم مهدی فرنگی 

رضا فاضلی و منصور سپهرنیا

رضا فاضلی

رضا فاضلی 

رضا فاضلی و منصور سپهرنیا

 منصور سپهر نیا و رضا فاضلی
رضا فاضلی 

هاله 

رضا فاضلی 

رضا فاضلی و هاله 

رضا فاضلی و منصور سپهرنیا

رضا فاضلی

رضا فاضلی 

رضا فاضلی 

رضا فاضلی 

هاله نظری 

علی آزاد 

رضا فاضلی، منصور سپهرنیا، حمیده خیرآبادی و هاله نظری 

حمیده خیرآبادی 

فیلم مهدی فرنگی 

رضا فاضلی 

منصور سپهرنیا 

منصور سپهرنیا 

علی آزاد

هاله

علی آزاد 

منصور سپهرنیا 

فیلم مهدی فرنگی
فرستنده عکس ها: جعفر کشاورز

هیچ نظری موجود نیست: