۱۳۹۴ مرداد ۲۸, چهارشنبه

عکس هایی جالب از دختران ایرانی 120 سال پیش

آنتوان سوروگین پرکارترین عکاس دوران قاجار بود و پدر عکاسی اجتماعی ایران است. در سال ۱۹۰۸ میلادی سوروگین با مشروطه  طلبان در ارتباط بود.
عاملان محمدعلی شاه در عکاسخانه او بمب گذاشتند و حدود ۵ هزار نگاتیو شیشه ای او نابود شد.

عکس هایی جالب از دختران ایرانی 120 سال پیش

عکس هایی جالب از دختران ایرانی 120 سال پیش

عکس هایی جالب از دختران ایرانی 120 سال پیش

عکس هایی جالب از دختران ایرانی 120 سال پیش

عکس هایی جالب از دختران ایرانی 120 سال پیش

عکس هایی جالب از دختران ایرانی 120 سال پیش

عکس هایی جالب از دختران ایرانی 120 سال پیش

عکس هایی جالب از دختران ایرانی 120 سال پیش

عکس هایی جالب از دختران ایرانی 120 سال پیش

عکس هایی جالب از دختران ایرانی 120 سال پیش

هیچ نظری موجود نیست: