۱۳۹۴ خرداد ۲۷, چهارشنبه

دیدنی ها 452 - فضل الله توکل و حمیرا | رامش و اکبر گلپایگانی | رضا ارحام صدر و ژاله کریمی | ایرن

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون فضل الله توکل و حمیرا، رامش و اکبر گلپایگانی، رضا ارحام صدر و ژاله کریمی و ایرن می باشد.

 فضل الله توکل و حمیرا

 رامش و اکبر گلپایگانی

 زنده یاد رضا ارحام صدر و ژاله کریمی

زنده یاد ایرن

هیچ نظری موجود نیست: