۱۳۹۴ خرداد ۱۱, دوشنبه

دیدنی ها 447 - امیر شاملو، سعید مهناویان، جواد یساری و احمد معینی | منوچهر وثوق، ناصر ملک مطیعی و علی اللهیاری | محمد علی فردین | شهناز تهرانی

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون امیر شاملو، سعید مهناویان، جواد یساری و احمد معینی، منوچهر وثوق، ناصر ملک مطیعی و علی اللهیاری، محمد علی فردین و شهناز تهرانی می باشد.

 امیر شاملو، سعید مهناویان، جواد یساری و زنده یاد احمد معینی

 منوچهر وثوق، ناصر ملک مطیعی و علی اللهیاری

 زنده یاد محمد علی فردین

 شهناز تهرانی

هیچ نظری موجود نیست: