۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۹, شنبه

یادداشت های محمود استادمحمد در نمایشگاه کتاب

کتاب یادداشت های مطبوعاتی محمود استادمحمد با نام «چهره ام پوشیده بهتر» به کوشش مانا استادمحمد و با حمایت بنیاد این هنرمند تئاتر منتشر و در نمایشگاه کتاب عرضه شده است.

به گزارش ایسنا، یادداشت های این کتاب از دهه 50 تا اوایل دهه 90 چیزی حدود 40 سال و درباره موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی و هنری هستند که در طول این سال ها در روزنامه ها و مجله ها منتشر شده اند.
این کتاب تمام یادداشت هایی را که در اختیار بنیاد استادمحمد بوده است شامل می شود و به گفته جواد عاطفه -سخن گوی این بنیاد-، چنان چه یادداشت های جدیدتری از محمود استادمحمد به این بنیاد برسد در چاپ های بعدی به کتاب اضافه می شود.
کتاب یادداشت های استادمحمد «چهره ام پوشیده بهتر» نام دارد و به تازگی در 235 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و قیمت 16 هزار و 600 تومان از سوی انتشارات افراز منتشر شده است.
بنا بر اعلام، انتشار این کتاب آغازگر مجموعه کتاب هایی است که قرار است با حمایت بنیاد محمود استادمحمد منتشر شود. این مجموعه شامل مجموعه کامل آثار این نمایشنامه نویس (منتشرشده ها و منتشرنشده ها) است.

هیچ نظری موجود نیست: