۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۴, دوشنبه

قدیما 67 - آگهی صابون کامی | میدان مجسمه اهواز | پوستر فیلم شیربهاء | پرفسور سید محمود حسابی و دکتر سید محمد حسابی | تشییع جنازه ناصرالدین شاه | مرلین مونرو

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی صابون کامی، میدان مجسمه اهواز، پوستر فیلم شیربهاء، پرفسور سیدمحمود حسابی و برادرش دکتر سیدمحمد حسابی، تشییع جنازه ناصرالدین شاه و مرلین مونرو می باشد.


آگهی صابون کامی


میدان مجسمه اهواز


پوستر فیلم شیربهاء


پرفسور سیدمحمود حسابی و برادرش دکتر سیدمحمد حسابی


تشییع جنازه ناصرالدین شاه


مرلین مونرو

هیچ نظری موجود نیست: