۱۳۹۳ اسفند ۱۱, دوشنبه

برای گیتی ساعتچی دعا کنیم + عکس

قدیمی ها: متاسفانه هفته قبل گیتی ساعتچی به دلیل سکته خفیف مغزی در بیمارستان بستری شد. خدا را شاکریم که گیتی رو به بهبود است.

طی تماس هایی که با دختر ایشان داشتیم، گفت: متاسفانه روزهای اول قدرت تکلم خود را از دست داده بود و قادر نبود قسمت هایی از بدنش را تکان دهد که خدا را شکر در حال بهبود است.
از همه مردم و دوستاران گیتی ساعتچی می خواهیم برای وی دعا کنند که هر چه سریع تر از بیمارستان مرخص شوند.
در این مدت دوستان، هنرمندان و ورزشکاران به عیادت وی رفتند که برخی تصاویر را در پایین می بینید.


گیتی ساعتچی


عیادت محمد نصیری و رابعه از گیتی ساعتچی


گیتی ساعتچی


عیادت از گیتی ساعتچی


عیادت از گیتی ساعتچی

هیچ نظری موجود نیست: