۱۳۹۳ بهمن ۱۷, جمعه

قدیما 66 - آگهی ساعت سیتی زن | میدان بهارستان تهران | پوستر فیلم فاتح دلها | ایرج میرزا | اصفهان در سال 1354 | سیلویا کوشینا

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی ساعت سیتی زن، میدان بهارستان تهران، پوستر فیلم فاتح دلها، ایرج میرزا، اصفهان در سال 1354 و سیلویا کوشینا می باشد.


آگهی ساعت سیتی زن


میدان بهارستان تهران دهه 40


پوستر فیلم فاتح دلها


ایرج میرزا


اصفهان در سال 1354

سیلویا کوشینا

هیچ نظری موجود نیست: