۱۳۹۳ دی ۲۰, شنبه

قدیما 64 - آگهی شورت پگی | تخت جمشید | پوستر فیلم اخم نکن سرکار | ابراهیم سلمکی و سعید مهناویان | اجراکنندگان نمایش خیابانی | جینجر راجرز

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی شورت پگی، تخت جمشید، پوستر فیلم اخم نکن سرکار، ابراهیم سلمکی و سعید مهناویان، اجراکنندگان نمایش خیابانی و جینجر راجرز می باشد.آگهی شورت پگی

تخت جمشید سال ۱۳۴۳ خورشیدی

پوستر فیلم اخم نکن سرکار

سعید مهناویان و ابراهیم سلمکی

اجراکنندگان نمایش خیابانی در زمان قاجار

جینجر راجرز

هیچ نظری موجود نیست: