۱۳۹۳ دی ۱۷, چهارشنبه

خاطره ها 424/ بعضی از آهنگسازان با این شرایط به خواننده ها آهنگ می دهند: خوشگلی، پول زیاد و قرارداد چند ساله!


قدیمی ها -چاپ شده در یکی از مجله های قبل از انقلاب:  آهنگسازان برای کارکردن با خواننده ها ضوابط جالبی به عقیده آن ها اولین شرط  آهنگ دادن به یک خواننده خوشگلی اوست چون بسا خواننده هایی که اصلا صدا ندارند ولی با زیبایی و فرم اجرای آهنگ خیلی زود به شهرت و محبوبیت دست یافتنه اند.


پول دار بودن شرط دوم آهنگسازی است چرا که خواننده پولدار دستش برای خرید لباس های رنگارنگ باز است. اما اهنگسازان اخیرا قراردادهای چند ساله ای با خوانندگان می بندند و در تعداد زیادی از درآمدشان شریک می شوند.
یکی از آهنگسازان می گفت: این قرادادها را به این خاطر می بندیم چون خواننده ها به محض معروف شدن و کسب شهرت دیگر ما را نمی شناسند و تمامی موفقیتشان را به حساب خودشان می گذارند.
   
هیچ نظری موجود نیست: