۱۳۹۳ دی ۱۹, جمعه

دیدنی ها 417 - سعید راد و نوری کسرایی | هاله نظری و عباس وفا | آذر فخر و مهین شهابی | دکتر اسماعیل کوشان

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «دیدنی ها» برای شما در نظر گرفته اند از هنرمندانی چون سعید راد و نوری کسرایی، هاله نظری و عباس وفا، آذر فخر و مهین شهابی و دکتر اسماعیل کوشان  می باشد.

 سعید راد و نوری کسرایی

 هاله نظری و عباس وفا

 آذر فخر و مهین شهابی

دکتر اسماعیل کوشان

هیچ نظری موجود نیست: