۱۳۹۳ آذر ۲, یکشنبه

اندی و کورس، مدیون زحمات اولگا همسر ویگن هستند

چند هفته پیش اولگا مادر ژاکلین و آیلین و همسر ویگن بدرود حیات گفت و به دنبال آن چند تن از هنرمندان ایرانی با اظهار تاسف یاد او را گرامی داشتند.

در یک مکالمه تلفنی اندی هنرمند محبوب به جوانان گفت: اولگا جان واقعا به گردن من و کورس حق دارد. روزهائی که با ژاکلین شروع به کار کرده بودیم و در منزل اولگا جمع می شدیم، او برای ما شام تهیه می دید و قهوه ارمنی درست می کرد و مثل یک مادر ما را دوست داشت، من هیچوقت محبت هایش را فراموش نمی کنم و شخصا شاهد عشق او به فرزندانش بودم.
اولگا یک مادر نمونه برای ژاکلین و آیلین و کتی بود و اسم او خاطرات شیرین شروع کار اندی و کورس را به یاد من می آورد. تسلیت می گویم به ژاکلین جان، آیلین و کتی جان و می دانم با این عشقی که این خانواده به یکدیگر داشتند جای اولگا واقعا خالی خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: