۱۳۹۳ آبان ۱۱, یکشنبه

عکس / رفراندم در سال ۱۳۴۰ خورشیدی برای تشخیص بهترین خوانندگان

ایرون: تصویری که در ادامه می بینید، از قسمتِ هنری روزنامه اطلاعات چاپِ اَواخرِ سالِ ۱۳۴۰ خورشیدی است.

رادیو ایران برای اولین بار از رِفراندم در سال ۱۳۴۰ خورشیدی برای تشخیصِ بهترین خوانندگان و آهنگسازان استفاده کرد.
این روزنامه نشان می  دهد که گلپایگانی در میا  ن خوانندگانِ آواز رقیب نداشت و در مرتبه اول قرار گرفت، دلکش در حالیکه فعالیتِ چندانی نداشت شُهرت و محبوبیتِ خود را حفظ کرد.
کارنامه ویگن، منوچهر و روانبخش درخشان بود و توجه مردم نسبت به آنها زیاد بود. پوران در خواندنِ ترانه های مردم پَسند و الهه در اجرای ترانه های لطیف رقیب نداشتند.


رفراندم برای تشخیص بهترین خوانندگان

هیچ نظری موجود نیست: