۱۳۹۳ آبان ۲۴, شنبه

از معینی کرمانشاهی چه خبر؟

رحیم معینی کرمانشاهی با وجود بیماری و کهولت سن همچنان می سراید.

حسین معینی کرمانشاهی فرزند رحیم معینی کرمانشاهی درباره وضعیت این شاعر و ترانه سرای پیشکسوت به ایسنا گفت: حال ایشان خوب نیست، کهولت سن دارد، نفس تنگی و ناراحتی سینه اذیتش می کند و دائم در حال استراحت است.
او در ادامه افزود: با وجود این شرایط، هنوز می نویسد و نمی تواند از نوشتن و شعر گفتن دست بردارد؛ این کار برایش عادت شده است.
فرزند رحیم معینی معینی کرمانشاهی درباره «تاریخ منظوم ایران» هم گفت: ایشان سرودن این کار را متوقف کرده است و رویش کار نمی کند.
پسر معینی کرمانشاهی همچنین درباره این که آیا او با شاعر دیگری ارتباط دارد یا نه، گفت: شاعران قدیمی که فوت کرده اند و جدیدی ها هم که نمی دانم شاعرند یا نه.
رحیم معینی کرمانشاهی سال ۱۳۰۱ خورشیدی در کرمانشاه دیده به جهان گشود. از سال ۱۳۴۱ به کار نقاشی پرداخت و در این راه پیشرفت کرد و تابلوهایی نیز به یادگار گذاشت که از جمله تابلوی حضرت مسیح (ع) با کار سیاه قلم است. او در ضمن کارهای نقاشی، به نظم شعر می پردازد و داستان اختر و منوچهر را در چهار تابلو به رشته نظم کشیده است.
او ضمن سرودن شعر به تصنیف سازی هم پرداخت و تصنیف هایش که توسط خوانندگان رادیو خوانده می شد از شهرت نیز برخوردار شد. از آثار او می توان به چهار مجموعه شعر به نام های ای شمع ها بسوزید، فطرت، خورشید شب و حافظ برخیز اشاره کرد.


رحیم معینی کرمانشاهی

۱ نظر:

ناشناس گفت...

در پاراگراف آخر مطلبتان ، آنگونه که شایسته باشد به ترانه سرائی معینی کرمانشاهی توجه نشده است.اوبا اشعارش ترانه سرائی را دگرگون کرد وآثارش با تمام سروده های قبل وهمزمان با او ، از زمین تا آسمان فرق دارد. چه از لحاظ معنا وچه از لحاظ لطافت بیان وچه از لحاظ نوآوری در کاربرد کلمات.