۱۳۹۳ آبان ۳۰, جمعه

74 سالگی سپانلو و آرزوی تولد چهارم

محمدعلی سپانلو در سالگرد تولد 74سالگی  از آرزویش برای تولد چهارم گفت.

این شاعر و مترجم درباره تجربه تولد به ایسنا گفت: آدمیزاد سه بار متولد می شود؛ یک بار تولد شناسنامه یی، یک بار هم اگر اهل هنر و کلمه باشد زمانی متولد می شود که خودش را کشف می کند. این خودش نوعی تولد است وقتی می فهمد که زندگی اش کجا می رود و می خواهد زندگی اش را برای چه ارزشی بگذارد. اما تولد سوم، مرگ آگاهی است، وقتی فکر می کند زندگی روزی پایان می یابد. در تئوری هرکس می داند پایان زندگی مرگ است، اما روزی که آدم مفهوم مرگ را حس می کند، تولد سوم است.
سپانلو افزود: تولد چهارمی هم هست که عارفان تجربه می کنند و مولوی درباره آن می سراید: مصطفی روزی به گورستان برفت / با جنازه مردی از یاران برفت / خاک را در گور او آگنده کرد / زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد / این درختانند همچون خاکیان / دست ها بر کرده اند از خاکدان / با زبان سبز و با دست دراز / از ضمیر خاک می گویند راز.
او همچنین درباره این که خودش چند نوع تولد را تجربه کرده است اظهار کرد: من فکر می کنم سه نوع تولد را تجربه کرده ام و امیدوارم تولد چهارم را هم تجربه کنم، اما نمی دانم چگونه و کسی بازنگشته که از این تولد بگوید.
محمدعلی سپانلو 29 آبان ماه سال 1319 در تهران متولد شد. او فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران است. سپانلو علاوه بر شاعری، منتقد ادبی و مترجم نیز هست و تا کنون بیش از 50 جلد کتاب در زمینه های شعر و داستان و تحقیق، به صورت تألیف و یا ترجمه منتشر کرده است.
از ویژگی های شعر سپانلو، تلفیق فضاهای زندگی قدیمی با زندگی امروزی است. او همچنین در شعرهایش از اصطلاحات تاریخی بهره می گیرد. سپانلو شعرهای زیادی در رابطه با تهران دارد که باعث شده برخی از این شاعر با عنوان «شاعر تهران» یاد کنند.
«رگبارها»، «پیاده روها»، «سندباد غایب»، «هجوم»، «نبض وطنم را می گیرم»، «خانم زمان»، «تبعید در وطن»، «ساعت امید»، «خیابان ها، بیابان ها»، «فیروزه  در غبار»، «پاییز در بزرگراه»، «ژالیزیانا»، «کاشف از یادرفته ها» و «قایق سواری در تهران» از مجموعه های شعر او هستند.
همچنین ترجمه «آن ها به اسب ها شلیک می کنند» نوشته هوراس مک کوی، «مقلدها» نوشته گراهام گرین، «شهربندان» و «عادل ها» نوشته آلبر کامو، «کودکی یک رییس» نوشته  ژان پل سارتر، «دهلیز و پلکان»، شعرهای یانیس ریتسوس، و «گیوم آپولینر در آیینه  آثارش»، شعرها و زندگی نامه  گیوم آپولینر، از جمله دیگر آثار منتشرشده سپانلو هستند.

هیچ نظری موجود نیست: