۱۳۹۳ آبان ۳, شنبه

قدیما 58 - پوشک بچه کلینکس | هتل شاه عباس، اصفهان | پوستر فیلم مرد | ابراهیم گلستان | نمایی از شهر سیستان | آن مارگرت

عکس هایی که امروز گروه قدیمی ها در بخش «قدیما» برای شما در نظر گرفته است، آگهی پوشک بچه کلینکس، هتل شاه عباس اصفهان، پوستر فیلم مرد، ابراهیم گلستان، نمایی از شهر سیستان و آن مارگرت می باشد.

آگهی پوشک بچه کلینکس

هتل شاه عباس، اصفهان

پوستر فیلم مرد

ابراهیم گلستان

نمایی از شهر سیستان سال 1303

آن مارگرت

هیچ نظری موجود نیست: