۱۳۹۳ شهریور ۲۱, جمعه

پاشایی: «خیابان آشیخ هادی» آینه ای از دغدغه های شاملوست

در برخی نامه های این  کتاب، شاملو از روزگار شاکی است و ناسزا می گوید و در برخی دیگر از اوضاع روزمره اش به نیکی یاد می کند.

ع پاشایی پژوهشگر و دوست احمد شاملو به بهانه انتشار کتابی با نام «تهران، خیابان آشیخ هادی» که در برگیرنده نامه نگاری های شاملو به این پژوهشگر است، گفت: شاید در بخش هایی از نامه های این کتاب به ادبیات اشاره شده باشد اما قالب کلی نوشته ها جنبه ادبی ندارد و بیشتر حالت شخصی و عمومی دارد و آینه ای از زندگی شاملو، شاعر پیشرو ایرانی است.
به گزارش ایبنا، پاشایی درباره انتشار کتاب «تهران، خیابان آشیخ هادی» که مجموعه ای از نامه نگاری های این پژوهشگر با احمد شاملو است و به زودی از سوی نشر چشمه منتشر می شود گفت: در برخی نامه های این  کتاب، شاملو از روزگار شاکی است و ناسزا می گوید و در برخی دیگر از اوضاع روزمره اش به نیکی یاد می کند. مثلاً در نامه ای به من نوشته  است فلان کتاب را برایم پست کن یا قدری  پول برایم بفرست. در واقع کتاب «خیابان آشیخ هادی» آینه سختی ها و فرازهایی از زندگی این شاعر است.
وی افزود: این نامه ها می توانند گوشه هایی از دغدغه های شاملو را نشان بدهند. اغلب این نامه ها، نامه هایی اند که شاملو در سفرهایش برایم نوشته و کم و بیش همه نامه ها به زندگی روزمره او و دغدغه هایش می پردازند و وجه  ادبی چندانی ندارند.
در خبر منتشر شده در سایت نشر چشمه به نقل از ع پاشایی آمده است: نامه نگاری های میان شاملو و من از نیمه دهه 50 آغاز می شود و تا سال های پس از انقلاب هم ادامه می یاید. تابستان 1347 روزی از اداره  آموزش و پرورش به من زنگ زدند که آقایی آمده اداره، نشانی شما را می خواهد. اسمش را پرسیدم. مستخدم اداره ایشان را به طرف منزل ما می آورد که بین راه به آن ها رسیدم. او احمد شاملو بود.
در بخش دیگری از این خبر نیز آمده: شاملو در نامه ای به تاریخ 14 مارس 1977 برای پاشایی نوشته است: در باب این جا باید عرض کنم برخلاف تصور من که فکر می کردم این جا کسی ما را نمی شناسد و تحویل مان نمی گیرد، دانشگاه ها و محافل دیگر، مثلاً انجمن بین المللی قلم، در همان روزهای اول شماره  تلفن کریمی را پیدا کردند و زنگ زدند و اظهار محبت و دعوت و غیره شروع شد. «آرتور میلر» تلفن کرد و قرار دیداری داریم برای فردا. از تگزاس تلفن کردند و مرا برای جلسه  شعرخوانی «فستیوال بین المللی شعر» که از 12 تا 15 آوریل در شهر آستین برگزار می شود، دعوت کردند و نیز برای شرکت در سمینار ترجمه های زبان های خاورمیانه و غیره. به زودی خبرهای بسیار خوب برایت خواهم نوشت. بیش از این حوصله  نوشتن ندارم...

هیچ نظری موجود نیست: